241

باشه!

حالا که من وبمو بستم 

تو بیا شروع کن به وبلاگ نویسی

ایراد نداره ...

اره /

اصلا" لازم ِ یکم از وبلاگ فاصله بگیرم / لازمه /

ظهر باهات حرف زدم ! اصلن نمی دونم باید چکار کنم .... بی تکلیف بودن خیلی وضعیت ِ بدیه !

 

سپید رفت ! موقع خداحافی گریه کرد و منم گریم گرفت/

/ 0 نظر / 2 بازدید