216

دقت کردی هر وقت بهت میگم بیا اینجا " نمیایی"

 

منم که آدم بشو نیستم هی می گم بیا .... احمق که میگن منم ... شاخ و دم که نداره 

/ 0 نظر / 2 بازدید