274

کمی دور شو 

می گویند لبخندت از دور زیباست!

نزدیکم که باشی  

عشق کور می شود و رنگ هوس می گیرد ...

دور باش اما نزدیک به من!

/ 0 نظر / 2 بازدید