260

هیچ وقت فکر نمی کردم پست 260 اینجوری نوشته شه  !

دیشب گریه کردم ! 

خیلی دلم پر بود ! دلم هیچ کسی رو دیگه نمی خواد ! 

دلم می خواد برم از این شهر ! دلم .. دلم می خواد با آدمای جدید آشنا بشم ! دلم می خواد برم یه جای دور .. با آدمای جدید / یه جایی غیر از اینجا / اما نمی دونم چجوری ! 

تصمیم گرفتم بیدل ازدواج کنم / بدون عشــــق / شاید دوست داشتنی بوجود بیاد اما نمی ذارم عشــــق بوجود بیاد / چون دیگه اعتقادی به عشق و عاشقی ندارم / چون اونی که فکر می کردم خدای عاشقی ِ خیلی خوب جوابمو داد / 

/ 0 نظر / 6 بازدید