284

می دونی چه حسی دارم ؟

اینکه رسیدم به بن بست / ته کوچه یه دیوار خیلی بلنده / تو وایسادی روی اون دیوار یه دونه آجر گذاشتی زیر پای من میگی بپر بالا من دستتو می گیرم / حالا هر چی من بگم قدم به تو نمی رسه .....

اخه من چکار کنم

/ 0 نظر / 5 بازدید