226

رفته ای

در دور ترین نقطه ی حوصله نشسته ای

دیگر فرقی نمی کند

باران ببارد 

- نبارد

گنجشک احساسم آواز بخواند / نخواند

حالا دیگر فاصله ی بین نگاه من و تو 

ناچیز است

چیزی شبیه دیدار ماه با خورشید ...

/ 0 نظر / 6 بازدید