195

حرف تازه ای نیست

همین که می دانم دچار بودنت شده ام

همین که زندگی را آنطور ساخته ام که تو هم عاشقش شدی

همین که روزها می گذرند بدون لغزش اشکی از چشم های من و تو

همین را دوست میدارم

/ 0 نظر / 8 بازدید