238

دلم هوای گریه داره 

دیشب به بهانه ی رفتن سپیده کلی به حال خودم گریه کردم ....

خیلی دلم گرفته

خیلی زیاد ... انقد که اگه می شد می نشستم و زار زار گریه می کردم

/ 0 نظر / 5 بازدید