194

پس فردا تولدته !

نمی دونم باید واست چی بخرم! گفتم انگشتر گفتی نمی پوشم ...

سودی گفت ساعت ! ساعت دیگه یه چیز عادی شده .. دوس ندارم ...

نمی دونم باید چکار کنم ...

باید برم بازار گردی ... ببینم چه چیز قشنگی می تونم واست پیدا کنم ...

حالا پیدا کردن اون چیز یه طرف .. به دست تو رسوندش یه طرف دیگه !!!!!

ای خدا ...

/ 0 نظر / 10 بازدید