282

آرامم آنقدر که 

گویی جایی که آرزوی دیرینه ام بود گم شده ام

هیچ نمی فهمم

هر چه هست تویی

همان خواب و رویای من

صدای خنده ی دل انگیز و روح نواز ِ تو

هنوز در گوشم می پیچد

حال که با شیطنت کودکانه ات دل از من ربودی ...

دست ِ تو سپردمش... 

/ 0 نظر / 7 بازدید