252

بالا می آورم تمام روزهای بی تو را 

قبول کن !

این روز ها دلم

برای دیداری که دیگر اتفاق نمی افتد تنگ است

کسی می آید!

خوب که نگاه می کنم 

یاد تو را با خود آورده

چگونه در باغچه ای که دیگر بهاری ندارد یاس بکارم !

بر خواهم گشت به همان روزهای دور

/ 0 نظر / 5 بازدید