287


قدیسه ی مــــن !

فانــــوس ِ چشمهایت در معبد رویایم

همچون ناقـــوس ِ نیلوفری در مردابــــ است

که بی هیچ چشم داشتی

فقط بـــرای زیبایی زنده است .../

/ 0 نظر / 2 بازدید