289

این روزها شهــــر

 در اندوهی بی کران فــرو رفته

شــ ـــادی ها در نطفه کور شده اند

فانوس شعبده ی زندگی به ســ ـــو ســ ــو افتاده

"تو" در این روزگار کم هستی

بیا و با بوســ ــه ای

عشـــق را به مــن تزریق کن

مگذار دلهــــره ی این روزهامان

از شوق وصالمــان کم کند/

/ 0 نظر / 5 بازدید