196

وقتی هستی همه چیز به چشم زیبا تر می آید

وقتی حرف می زنی همه ی دنیا بوی گل های اطلسی می گیرد

وقتی نگاهم می کنی

همچون دخترکی صورتم گلگون می شود

وقتی از لبت دوستت دارم می شنوم

گویی بهشت را زیر پایم می بینم

ساعتها را بگو بایستند

این لحظه ها ماندنی است

/ 0 نظر / 5 بازدید