267

امروز اومدی اینجا / قراره بیایی دفتر

البته نمی دونم میایی یا نه

اما بودنت اینجا خوشحالم می کنه 

هوا انقد سرده که انگشتام توان تایپ ندارن

/ 0 نظر / 2 بازدید