271

وقتی کسی نیست که 

دلتنگ و دلواپس ات

از پشت پنجره سرک بکشد

لحظه ها را ثانیه بشمارد 

تا تو باز گردی ...

تنها دلخوشی اش به زندگی 

خنده های بی پروای تو باشد

دیگر چه فرقی می کند 

میان تو و مردگان فاصله ای باشد / نباشد

دیگر فرقی نمی کند 

شعرهایت عاشق شوند / گم شوند

پس....

" راهی نداری / سنگ می شوی "

/ 0 نظر / 2 بازدید