183

اس دادی بیمارستان بودی ... و سکته و ....

سودی میگه باور نکن .. اما من هر چی تو بگی باور می کنم ...

گفتی همه ی عکسامو پاک کردی فقط ۶٠٠٠ تا اس ام اسمو داری ! منظورتو نفهمیدم ..فکر کنم می خوای جدا بشی ... نمی دونم .

اینو گفتی و دیگه جوابمو ندادی .. با گوشی سودی قبلا زنگ زده بودم بهت حالا  هی زنگ می زنی ببینی کیه؟ چه فرقی می کنه؟ گفتم بهت من بودم .. بازم جواب ندادی .

دارم خسته می شم ...

/ 0 نظر / 6 بازدید