239

یه دردی تو سینم حس می کنم 

تو چرا اینجوری برداشت کردی / 

وای خدا .. نمی دونم قراره چی بشه !

نمی دونم چکار کنم / خاموش کردی که دسترسی بهت نداشته باشم

دوباره واست ایمیل گذاشتم/ کاش بری بخونی 

وبمو بستم " فقط به احترام تو "

چرا کلوبتو بستی !

ای خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا 

/ 0 نظر / 5 بازدید