234

بگذار باران ببارد

خندیدن گلها بهانه است

مگر نمی دانی؟

آسمان با همه ی بزرگیش

دلش که می گیرد 

می نشیند و زار زار گریه می کند

/ 0 نظر / 2 بازدید