294

دیشب خواب دیدم بیمار بودم / یه بیماری لا علاج 

که باعث شده از خونه جداب شم و واسه خودم خونه بگیرم!

می دونی تعبیرش چیه؟

مرگ در سال جاری ! 

یعنی من باید به این فکر کنم که امسال سال مرگ ِ منه ! 

نمی دونم چرا ترس برم نداشت !

شاید دوس دارم ! 

نمی دونم !

/ 0 نظر / 5 بازدید