283

بیا برقصیم !

بگذار دنــــیا هر چقدر می خواهد خود را به مـــا بنمایاند ...

هراسی نیست !

بیا  برقصیم!

بیا در شبـــــ همچون دلدادگان شهر قصه ها

بــــی پروا برقصیم

دستت را به مـــن بده

بیا به عـــمق بی کران رویــــا برویـــم

بیا تا مـــن / بیا با مـــــن

بیا مجنون وار برقصیم!

/ 0 نظر / 6 بازدید