266

دل خیلی صبور است

نبودنت را اخم می کند

چیزی نمی گوید و 

به بغض بدل می شود

کاش دوباره اتفاق بیافتد

رقص گیسوانم / خنده ی لب هایم / شور دخترانه گیم / زیر باران " با تو "

......

تنها نشسته ام !

کنار پنجره ای که روزی تو در آن نگاه به نگاهم دادی!

چه سست می گرید باران! 

/ 0 نظر / 10 بازدید