276

شنیدم 

عادت توست که بی باده و می مست شوی

من در اتاق تو بزرگ تر به حساب نمی آیم

بهتر است مراقب عشقم باشم

در این سکوت سپید 

می گویند فاصله ی عشق تا نفرت

به اندازه ی یک نفس است

نمی خواهم نفرت چاشنی ِ لحظه هایمان شود/

/ 0 نظر / 5 بازدید