218

این روزها طاقــت ایستادن ندارد

 

پروانه ی دلم ...

که به هوای تو تا ماه ِ رنگ پریده رفت

بنگر به او که در آرزوی رسیدن به خانه گــم می شود...

شامگاه پاییز ــــ

یــک قطره شبنم

چــون الماس...

تبـــــ  ِ من کم کم شعله می کشد

و گــُـر می گیرد ...

/ 0 نظر / 6 بازدید