273

دیگر چه باید باشم

جز کسی که سرمست می شود از ترانه ی چشمهایت

کسی که در رویای با تو بودن غرق شده

- باور می کنم 

- این شانس من است

تو دوباره روبریم هستی 

نگاهم کن

صدای دوستت دارم را می شنوی؟

در خلوت من و ماه و تو

بهانه ی خوبی برای آسمان است

که آرام و غرق در سکوت 

ببارد!

/ 0 نظر / 5 بازدید