288

میان بر هم زدن خاطرات پلکهای چشمانم 

تصویر تو را پس پرده اشکهایم پنهان می کنم

آیا من صاحب تصویر رویای تو نیستم ؟

نگاهم را در چشمانت معنی کن!

/ 0 نظر / 5 بازدید