240

کلی حرف داشتم که بنویسم 

کلی گله و شکایت 

می خواستم بگم نمی بخشمت به خاطر اینکه باعث شدی انقدر گریه کنم ...

اما فکرشو که می کنم / می بینم خودم پیشنهاد دادم اما تو اون پیشنهاد رو اونجوری که دوس داشتی معنی کردی و طوری رفتار کردی که انگار خودت هم راضی به این عمل بودی ....

خاموش کردن گوشیت دقیقا" همین معنی رو میده 

دیشب داشتم واسه خودم یواشکی گریه می کردم که فیروزه اومد و گفت داری گریه می کنی ؟ 

همین جمله ی اون باعث شد گریه ی ارومم تبدیل به هق هقی بشه که قابل کنترل نبود ...

نمی گم نمی بخشمت/

اما اصلن ازت انتظار همچین رفتاری رو نداشتم .

نمی دونم اگه تصمیم گرفتی که برای همیشه این خاموش بودن گوشیت رو ادامه بدی ... باید بگم / باشه ! 

واسه هیچ کس راحت نیست که 3 سال از زندگیشو به پای کسی  بشینه و بعد به خاطر اشتباه معنی کردن یه جمله اینجوری از هم بپاشه ! 

اما فکر می کنم شاید خدا خواسته / شاید اون می خواد که ما با هم نباشیم / 

اصلن واسم گفتن این جمله ها راحت نیست 

اما اگه نگم دوباره شب تبدیل میشه به هق هق 

گرچه مطمئنم امشب هم ....

امیدوارم هر جا که هستی سلامت باشی /

من راضیم به تصمیمی که اون بالایی واسمون گرفته  /

اما دلم میگه کاش فاصله رو جدایی معنی نمی کردی /

اووووووووف

/ 0 نظر / 5 بازدید