248

دلم گرفته بود 

وقتی بیشتر گرفت که دیدم تا اس اشتیو دادیم تو رفتی و کلوبتو باز کردی ...

کاش یکم صبر می کردی :(

حداقل کاش می گفتی تو هم وبتو باز کن 

/ 0 نظر / 6 بازدید