233

کاش 

کاش می تونستم  باهات راحت حرف بزنم

کاش می تونستم بگم توروخدا مواظب رفتارت باش 

چرا طوری رفتار کردی که تو اون دنیات واست حرف درآوردن !

ای خدا تو بگو چکار کنم 

 

بعدا " نوشت :

"حل شد "

/ 0 نظر / 6 بازدید