181

دارم داغون می شم به معنای واقعی

یه بغض بدی تو گلومه که همش اشکمو جاری می کنه

دارم خفه می شم ...

هیچ کس ... هیچ کس نمی تونه بفهمه چه حالی دارم ...

حتما " اگه الان داشتم روی کاغذ می نوشتم  کاغدم خیس می شد ...

نمی تون متحمل کنم و گریه نکنم  .. نمی تونم ...

وقتی می بینم تو با خیال راحت به کارای روزانت می رسی و من ...

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید