268

اووومدی 

اونم چه اومدنی 

کلی خندیدیم / بوووس

خیلی خشو گذشت بهم / کلی هم نگات کردم با اینکه نمی شد اما خوب نگاه کردم دیگه / 

مرسی که اومدی 

بعد از مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت ها

بـــــــــــــــــــــــوس

/ 0 نظر / 6 بازدید