255

 از صبح تا حالا چند بار چشمام پر از اشک شده و خالی شده  ... 

لنز تو چشمامه ... واسشون خوب نیس / 

دارم از بغض خفه می شم ! 

سرم داره از درد می ترکه / 

/ 0 نظر / 2 بازدید