221

با سودی رفتیم بیرون واسه ناهار ..

هم واسه اینکه کادوی تولدشو بدم و هم اینکه بعد از ماه رمضونی یه هوایی تازه کنیم .

خوش ... نمی دونم با وجود اینکه ازت بی خبر بودم بهم خوش گذشته یا نه! 

اما بد نبود .

شاید عصر یا شب با هم دعوا کنیم ..../

/ 0 نظر / 5 بازدید