277

برایت می نویسم 

ای خیال پرداز ِ مهربان شهر 

برای نگاهت 

آن هنگام که با چشمانی پر از عطر یاس می نگری

- لبخندت 

"که همچون دهکده ای صمیمی است / پر از شاگردان در تعظیلات "

-صدایت

که همچون صدای زلال ِ رود آرام است و پر مهر

گرفتن دستهایت 

که همچون لمس سوسنبری هاست 

بودنت بهانه ای برای 

" من و گنجشکای خونه دیدنت عادتمونه "

/ 0 نظر / 9 بازدید