219

در این سکوت شب

عطر نگاه لیلاییم به تو 

که چون خورشید شامگاه 

شعله می کشی در آسمان

هنوز آشفته ام که در نبرد عشق 

بمانم یا وداعی تلخ 

هر چند

قلبم در آسمانی ست که

تو فانوس شبهای بی ماهتابشی...

/ 0 نظر / 9 بازدید