189

تابلــوی آخــر را نقــشی می کشم از لبــخندت

اگــر بخــندی...

چشمانــت را چگونه طــراحی کنــم ؟

وقتی عاشــقانه نگــاهم مــی کنی

تــار زلــفت را نقــش می کنــم

جــاده ای که انتـهایـش به مـاه می رسد

می کشم طرحی از دوسـت داشتـنت کـه ...

لیــلای مجــنون تــرین ِ عالمم

- آویــز می کنم به تــنها جــای خــالی دیوار دلــم

تا آخــرین نقــطه هم نشــانی از تــو باشد

عشــقت ابــدی !

محـــبوب ِ مــن !

 

اینو نوشته بودم فکر کردم دیگه با هم دعوا نمی کنیم ...

اما الان این اس ام اس ازت اومد که حالا که در مورد تو اینجوری فکر می کنم اخرین اس ام اس ازت هست  و اگه کار داشتم زنگ بزنم !
منم گفتم نه کاری ندارم .. بای

مگه چی گفتم؟ غیر از این که وسط حرف من شماره میدی می گی ببین به اسم کیه !
به من بر می خوره چرا نمی فهمی ؟

عشقت ابدی !!!! چه جمله ی مزخرفی

/ 0 نظر / 5 بازدید