270

قاصدک 

گرداگردم چرخید 

در شب / در باد 

در پیراهن نقره فامم

خبر از آمدنت آورد / باید شعری بنویسم

چرا این را از تو پنهان کنم ؟

چرا اقرار نکنم که 

لبخند ساده و آرامش آغوشت را دوست تر میدارم 

شعری بنویس

بگو که 

دگر باره 

چشم ها خیره به در آغوش کشیدن عشقمان می شوند

/ 0 نظر / 8 بازدید