258

خیره می شوم به قاب عکست کنار پنجره

چشمانم از تو پر می شود

به خار همین است که دیدنت برایم خودمانی شده 

این نجوا را در گوشم شنیدم 

در او غرق شده ای 

چه باشد چه نباشد !
 

/ 0 نظر / 5 بازدید