272

این شب کی به آخر می رسد

و سپیده خواهد دمید

نسشته ام ! ناتوان و رنجور

دلتنگ تو!

در این سیاهی مطلق و کبود

.

بوی یاس می پیچد در اتاق

بیدار می شوم

صدایت طنین انداز شبم می شود

اینک تو هستی 

همه چیز ى من در تو گم می شود

/ 0 نظر / 5 بازدید