291

حالم داره از همه چیز بهم میخوره 

انقد اوضاع روحیم خرابه که حد نداره / دلم میخواد بمیرم / تهمت زدن بهت بدون اینکه کار خطایی انجام داده باشی تحمل زیادی می خواد که من اونو نداشتم 

یه بار دیگه با تمام وجودم خودم رو لعنت می کنم که چرا 4 سال با زندگیم بازی کردم 

/ 0 نظر / 6 بازدید