306

از امروز دفتر رفتن تعطیل شد ....

بعد از چنـــــــد سال دیگه نمیرم سر کار و یه راه دیگه رو در پیش گرفتم

نمی دونم چی بشه ...

امیدوارم هر اتفاقی میافته خوب باشه 

 

دلم گرفته

/ 0 نظر / 15 بازدید