246

این روزها بدجور عاشقانه به تو می اندیشم 

به نگاه مهر انگیز تو 

به تلالو صورت ماهت 

من از تو تصوری دارم 

که تنها در قلبم جای دارد 

می توانم به تو بنگرم 

بی آنکه چشمهایم را بگشایم

می توانم با تو سخن بگویم 

بی آنکه لبهایم را تکان دهم 

اما کسی این را باور ندارد 

/ 0 نظر / 6 بازدید