231

چه شادمانه به دیدارت می شتابم

در پرتو آفتاب بهاری

پشت قاب پنجره  در کوچه ی لیلی

درست لحظه ای که

" می آیی از خلاصه ی گم شدن 

در منی که توست "

زمان نه می گذرد نه می ایستد

اینجا خواهم آسود 

/ 0 نظر / 8 بازدید