305

چرا اینطوری شدم من ...

چند روز اوضاع روحیم داغونه ... این روزای لعنتی هم تمام شدنی نیستن ...

" آخ دلم "

نکنه هنوز دوسش دارم و نکنه می خوام بشینه دوباره کنارم ای وااااای ی ی...

اتفاقای این چند روز اخیر هم حالمو بدتر بهم ریخت ... یاد نگرفتن درس ریاضیو ... اه ... یکی نیست بگه دانشگاه رفتنت چی بود اخه این وسط :-(

"اخ دلم "

من بغض می کنم و آسمون گریه ...

/ 0 نظر / 7 بازدید