187

ای خــــــــــــــــــــــــــدا

مگه ما چکار کردیم که مجنون هی باید حالش بد بشـــــــــــــــــــــه

برم به کی شکایت کنم هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان؟؟؟؟

چرا جواب نمیدی ؟؟

دارم داغون می شم .. می فهمی ؟؟؟؟ یا واست مهم نیست ؟؟؟

کیو صدا کنم؟؟؟

مگه تو خدام نیستی؟؟؟

چرا جوابمو نمیدی ؟

/ 0 نظر / 6 بازدید