297

لعنتی / نفرین به تو که زندگیمو خراب کردی / نفرین به تو که عرضه نداشتی / نفرین به تو که با احساسم بازی کردی /

نمی بخشمت / از خدا بترس / 

نفرین من همیشه پشت سرت خواهد بود / هیچ وقت یادت نره / 

/ 0 نظر / 6 بازدید