263

آشفته بازاریست از دیروز تا حالا 

نمی دونم از کجاش تعریف کنم !

فقط اینکه مانده ایم در هوا ! 

دعوا / بحث / جدل / مهربانی / محبت / باز دعوا/ بحث / ناراحتی ...

دشمنی / دوستی / عشق / نفرت / دیوار / آجر / نگرانی / 4سال / قلب / نت ...

اینا کلمه های این دو روز ِ ما بود 

/ 0 نظر / 8 بازدید