237

می دونی؟

یه حسی دارم

حس دلتنگی نیس ... یه حس ِ شاید بد ...

دلم می خواد یه شست و شوی حسابی بدم مغز و فکر و ذهنمو شست شو بدم

 گریــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید